Objekty libovolného tvaru a skladby je možno dimenzovat podle investorem zadaných požadavků, které respektují současné stavební normy ČSN a  ctí lokalitu osobitým přístupem. Tyto stavby jsou vhodné k intenzivnímu či extenzivnímu obsypu hlínou s následnou vegetační úpravou. Objekty zakomponované do svahu nebo obsypané hlinou jsou trvale a kontrolovaně odvodňovány zátěžovým drenážním systémem v kombinaci s obsypem pěnovým sklem a využívají tzv. geotermálního stupně (průměrně 10 – 12°C ve 2m hloubce celoročně/ ČR).

Geodům – řez stěnou

Monolitická konstrukce celého geodomu je  tvořena kombinací  železobetonu a dvoukomponentní, tvrdé PUR pěny, (viz. obr Řez – sendvič). Interiérová skořepina je silná 3,5 cm, vnější 7,5 cm. Vnitřní PUR izolace (uzavřená buněčná struktura, váha 52 kg/m3) je silná 12 cm. Celkově je monolit silný 23 cm.

Prostý monolit (viz. obr. Řez monolit) je užit k přístavbě sklepa či komory napojeného na hlavní izolovaný monolit  pro udržení stálého chladného klima po celý rok ( 10-12°C).

ŘEZ - ŽB MONOLIT ŘEZ – SENDVIČ ŽB/PUR
 ŘEZ – ŽB MONOLIT

 

Nosná konstrukce (rovná , zakřivená)  z příhradových nosníků svařených z betonářské oceli

 ŘEZ – SENDVIČ ŽB/PUR

 

Nosná (rovná, zakřivená) termoizolační skořepina.  Tvrdá PUR pěna mezi dvěmi  železobetonovými skořepinami.

 

Uložit